sahypa_banner

önümleri

3 fazaly ýüzmek Howuz ýylylyk nasos gyzdyryjy

Gysga düşündiriş:

1. Custöriteleşdirilen kuwwat modeli.
2. Europeewropanyň düzgünlerini ýerine ýetiriň.
3. T3 gyzgyn aral sowatmak maksady bilen ulanylýar.
4. Suwuň has durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin diňe 1-den 5 gradusa çenli kiçijik suw temperaturasynyň tapawudy
5. Ygtybarly ýapon markasy kompressory.
6 .. customöriteleşdirilen dizaýn üçin dünýäde dürli reňkli şkaflar.
7. Suw akymyny goramak we ýokary / pes basyşdan goramak.
8. Italiýanyň gyzgyn satuw howuzynyň ýylylyk nasos dizaýny.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

c5

Model

BS35-126T

Atingyladyş kuwwaty

KW

55

BTU

187000

Bahalandyrylan giriş güýji

W

11000

Häzirki ýyladyş

A

19.2

COP

4.9

Sowuklama ukyby

KW

42

BTU

143000

Bahalandyrylan giriş güýji

W

103000

Häzirki sowadyş

A

18.0

Işleýiş aralygy-Howa

° C.

一 7 ~ 43

Maslahat berilýän suw akymy

M³ / H.

18

Atylylyk çalşyjy

PVC-de titanium

Kompressor

Aýlaň

Janköýerleriň ugry

Dik

Ses derejesi

d B (A)

61

suw turbasy

mm

63

Bölümiň arassa ölçegleri

mm

1450 * 710 * 1141

Jemi agram

Kg

265

Elektrik üpjünçiligi

V / Ph / Hz

380/3/50

Sorag-jogap

1. heatylylyk nasos bölümi gyşda pes temperatura bilen kadaly işläp bilermi?
Hawa.Howa çeşmesiniň ýylylyk nasos bölümi, pes temperaturaly gurşawda durnukly işlemegini üpjün etmek üçin akylly eriş funksiýasyna eýedir.Daşky gurşawyň temperaturasy, bugarýan fin temperaturasy we birlik işleýiş wagty ýaly birnäçe parametrlere laýyklykda erişden awtomatiki girip we çykyp biler.

2. Siziň pikiriňizçe basseýn ýylylyk nasosy diňe basseýn üçin ulanylýar?
No Hot yssy bahar ishing Balykçylyk fermasy , jakuzi spa we ş.m. üçin hem ulanylyp bilner.

3. Howuzyňyzyň ýylylyk nasosy PV ulgamyna birikdirilip bilnermi?Pumpylylyk nasosy PV ulgamy bilen işleýär.
PV ulgamy ýylylyk nasosynyň iň köp sarp edilişini kanagatlandyryp bilýänçä, mümkin.

4. Satuwdan soňky syýasatyňyz näme?
2 ýylyň dowamynda zeper ýeten bölekleri çalyşmak üçin mugt ätiýaçlyk şaýlaryny hödürläp bileris.2 ýyllyk döwürde, bahasy bahasy bolan bölekleri hem hödürläp bileris.

Söwda howuz ýylylyk nasosy
Söwda howuz ýylylyk nasosy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň