sahypa_banner

önümleri

Täze geotermiki ýyladyş we sowadyş ulgamlary ýer çeşmesi ýylylyk nasosy

Gysga düşündiriş:

1. Energiýany tygşytlamak: Adaty howa bilen suw ýylylyk nasosy bilen deňeşdirilende, bu has ýokary sowadyş ukybyny saklaýar we dizaýn optimallaşdyryldy, ýokary COP, has tygşytly we energiýa tygşytlaýjy.
2. Ajaýyp öndürijilik: ösen çeýe kompressor, pes ses.Buglandyryjy we kondensator täze ýokary öndürijilikli plastinka ýylylyk çalşyjy, ykjam we ajaýyp ýylylyk çalşyjy we öz-özüni arassalamak funksiýalaryny kabul edýär.
3. Akyl gözegçiligi: mikrokompýuteriň akylly dolandyryş tertibi bilen funksiýa toplumy amala aşyrylyp bilner, öçürilip, ýat sazlamalary we beýleki funksiýalar, opsiýalar üçin goşmaça uzakdan merkezleşdirilen dolandyryş.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

jpg

Model

BGB15-065 / P.

Bahalandyrylan ýyladyş kuwwaty

KW

8

BTU

27000

Sowuklama kuwwaty

KW

/

BTU

/

COP / EER

4.8

Atingyladyş güýji

KW

1.67

Sowadyjy güýç giriş

KW

/

Elektrik üpjünçiligi

V / Ph / Hz

220 ~ 240/1/50 ~ 60

Iň ýokary suw tempi

° C.

50

Ulanylýan daşky gurşaw temp

° C.

一 15 ~ 43

Suw akymynyň göwrümi

M3/H

1.5

Suw birikmeleri

Inç

1 ”

suw basyşynyň peselmegi

Kpa

11

Kompressor

Pc

1

Konteýner ýüklemek

20/40 / 40HQ

81/180/180

Sorag-jogap

1. grounderüsti çeşme ýylylyk nasoslary topar dolandyryş ulgamyny ulanyp bilermi?
Bu mümkin.Heatylylyk nasosyny uzakdan dolandyrmak üçin ulgam zerur bir taslama bolsaňyz, anyk talaplaryňyzy ýa-da ýetmek isleýän täsiriňizi bize aýdyň.

2. grounderüsti çeşme ýylylyk nasosynyň turbalary näderejede çuň jaýlanýar?
Gömülen turbalary goýmak adatça 2 metr çuňlugy, dik gömülen turbalary bolsa 100 metr çuňlugy ýa-da ondanam köp talap edýär.Kafel meýdany barada aýdylanda bolsa, maslahat üçin gurnama inereneriňize ýüz tutuň, sebäbi her sebitiň geologiýasy dürli, parametrleri başga.

3: Suw ýylylyk nasosyna howa has çalt gyzýarmy?
Suw ýylylygy nasosynyň ýylylyk derejesi, suwuň temperaturasyna we açyk howanyň temperaturasyna görä
Tomus giriş suwunyň temperaturasy we açyk howanyň temperaturasy ýokary, şonuň üçin has çalt gyzdyrylýar.
Winnereňijiniň giriş suwy we açyk howasy has pes, şonuň üçin ýyladyş haýal.

详情 -04
详情 -05
详情 -06

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň