sahypa_banner

Buz wannasynyň ýylylyk nasosy

2

Recentlyakynda iň az 5 gradus oultet bolan çiller ýylylyk nasosy üçin nusga.

500L buz wannasyny mimiumu 5 gradusa çenli sowadyp, hyzmatdaşymyzyň talap edilýän wagtyna laýyk gelýär.

Has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky parametrlere seredeliň.

QQ 截图 20

Bu çiller ýylylyk nasosy üçin näme peýdaly?

Iň az 5 gradusa çenli sowatmak, buzda, deňiz iýmitlerinde we ş.m.

Aşakdaky hyzmatdaşymyz haýran galdyrdy

 

* Poslama mugt örtük

• Howa tempinde 30 gradus, bir fazaly sowadyş kuwwaty 3,5kw

Allhli nurbatlar poslamaýan polat 304 bolmaly.

Sowadyjy temp sazlanyp bilner - Diýmek, islegiňize görä sowuk suwy goýup bilersiňiz.

• Gurlan meşhur ýapon markasy kompressory

• 4 WAY WALVE we titan ýylylyk çalşyjy arassa we patent dizaýny ulanyň.

Akymy takyk sazlamak üçin giňeltmek klapanyny ulanyň.

• Awtomatiki eriş

• Güýçli LCD sanly gözegçilik ediji,

• R1410a ekologiýa taýdan arassa sowadyjy

 

• Taymeriň işleýşi we ýokary / pes basyş, suw goragynyň ýoklugy ýaly dürlüligi goramak,

Currentokary tok goragy,

* Awto täzeden başlamak funksiýasy.

* Doňdurma garşy funksiýa.We ş.m.

 

Demo wideo we buz wannasynyň ýylylyk nasosy barada doly maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşyň, käbir gurnama maslahatlaryny hem siziň bilen paýlaşyp bileris. Bize e-poçta iberip bilersiňiz.

 

 


Iş wagty: Sentýabr-08-2022