sahypa_banner

önümleri

R32 R290 EVI DC inwertory köp funksiýaly Howadan-suw ýylylyk nasosy BLB1I-100S 130S BLB3I-130S 180S

Gysga düşündiriş:

 • Doly DC inwertor tehnologiýasy.
 • Efficiencyokary netijelilik synpy A +++
 • Wifi ykjam APP
 • Pes ses
 • Daşky gurşawental dostlukly R32, R290 gazy bar
 • Amatly pes ses
 • Hil kepillendirilen komponentler

Önümiň jikme-jigi

PARAMETERLER

Haryt bellikleri

 • • R290 / R32 Pes GWP ýaşyl sowadyjy

Daşky gurşawa uglerodyň zyňyndylaryny azaltmak we global ýylylygyň öňüni almak üçin OSBde suw ýylylyk nasosyna R290 howasy bar.Pes uglerod zyňyndylary we ýokary netijelilik ýaly köp artykmaçlyklar bilen R290 sowadyjy, uglerodyň zyňyndylarynyň azalmagyna we uglerodyň bitaraplygynyň global maksadyna ýetmäge kömek edýän pudakda iň ösüş potensialy bolan sowadyjy hökmünde ykrar edildi.

r290
 • Effokary netijelilik A +++ energiýa derejesi

OSB Howadan Suw ýylylyk nasosy, iň ýokary ýylylyk nasos tehnologiýasy we netijelilik, durnuklylyk we asudalyk üçin berk talaplary kanagatlandyrmak üçin häzirki zaman dizaýny bilen ýörite işlenip düzüldi.Diňe R290 gök gaz we inwertor tehnologiýasyny ulanman, A +++ energiýa belligi bilen hem baha berilýär.Iň ýokary energiýa derejesi A +++ bilen, enjam tygşytly we ulanyjylar üçin energiýa töleglerini ep-esli azaldyp biler

A +++
 • • Doly DC inwertor tehnologiýasy

S.ekologiýa taýdan arassa R290 sowadyjy we inwertor tehnologiýasyny birkemsiz birleşdirip, aşa sowuk howada-da jaýy ýylatmak / sowatmak we gyzgyn suw öndürmek üçin.

doly inwertor
 • -25 ℃ Daşky temperaturada durnukly işlemek

Üýtgeşik Inverter EVI tehnologiýasynyň kömegi bilen -25 ° C-de netijeli işläp, ýokary COP we ygtybarly durnuklylygy saklap biler.Akyl gözegçiligi, islendik howa, awtomatiki ýük dürli howada we gurşawda tomus sowadyş, gyş ýyladyş we gyzgyn suw talaplaryny kanagatlandyrmak üçin sazlanýar.

 • • rookary çykýan suw temperaturasy

Çykyşyň iň ýokary temperaturasy 60 gradusa çenli bolup biler.

-25
 • Sesi azaltmak tehnologiýasy

OSB ulanyjy üçin gaty rahat işleýiş gurşawyny döretmäge bagyşlaýar.DC inwertor ýylylyk nasosy köp ses azaltmak tehnologiýasyny ulanýar, her önüm birnäçe gezek synagdan geçirildi we optimizasiýa edildi.

pes ses
 • • “Smart Mobile WIFI APP”

Akylly gözegçilik ediji, işleýiş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýylylyk nasos birligi bilen terminal programmasynyň arasyndaky baglanyşyk gözegçiligini amala aşyrmak üçin ulanylýar.WIFI APP arkaly ulanyjylar enjamlaryny islendik wagt we islendik ýerde öz smartfonlaryndan işledip bilerler.

wifi
 • • Giňişleýin programma

Throughoutylyň dowamynda köp maksatly zerurlyklary kanagatlandyryň: kosmosda ýyladyş, sowadyş, içerki gyzgyn suw.

amaly
 • • Täsin funksiýalar we goraglar

Birnäçe akylly funksiýa bar: ýat funksiýasy / taýmer / temperatura gözegçilik / näsazlygy ýüze çykarmak we 4 taraplaýyn gorag: suwuň goragy ýetmezçiligi / ulgam basyşyny goramak / ýylylyk çalşyjyda adaty bolmadyk duýduryş / çotgadan goramak

goramak
 • • Hil taýdan berkidilen komponentler

Enjamlary enjamlaşdyrmak üçin halkara meşhur marka komponentlerini ulanyň

Hil kepillendirilen komponentler

 • Öňki:
 • Indiki:

 • R32 EVI ATyladyş we ýylylyk ýylylyk nasosy
  Model   BLB1I-100S BLB1I-130S BLB3I-130S BLB3I-180S
  Sowadyjy   R32 R32 R32 R32
  Otag otagynyň ululygy m2 54-220 90-320 90-320 140-420
  Suw öndürmek L / sag 195 280 280 370
  Elektrik üpjünçiligi V / Ph / Hz 220-240 / 1 / 50-60 220-240 / 1 / 50-60 380/3 / 50-60 380-3 / 50-60
  Howany ýylatmak / DHW Bahalandyrylan ýyladyş kuwwaty kw 2.7-11 4.5-16 4.5-16 7-21
  BTU 9200-37520 15300-54500 15300-54500 23800-71630
  Giriş güýji kw 1.04-3.44 1.67-4.85 2.6 * 3-7.5 * 3 3.9 * 3-9.5 * 3
  Işleýän tok A 4.8-15.8 7.7-22.3 7.7-22.3 11.5-28.4
  COP w / w 2.6-3.2 2.7-3.3 2.7-3.3 2.8-3.4
  Howany sowatmak Sowuklama kuwwaty kw 2.5-7.5 3.8-11 3.8-11 4.8-14.5
  BTU 8520-25580 12960-37520 12960-37520 16370-49450
  Giriş güýji kw 1.14-4.42 1.81-6.53.88 1.81-6.88 2.18-8
  Işleýän tok A 5.3-20.1 8.3-31.6 2.9 * 3-10.6 * 3 3.5 * 3-13.1 * 3
  EER w / w 1.7-2.2 1.6-2.1 1.6-2.1 1.7-2.2
    Iň ýokary suw tempi 55 55 55 55
  Ulanylýan daşky gurşaw temp -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43
  Şowhun dB (A) 55 60 60 60
  Suw birikmeleri Inç 1 ″ 1 ″ 1 ″ 1 ″
  Kompressor görnüşi   Aýlanma Aýlanma Aýlanma Aýlanma
  Arassa ölçegleri mm 1115 * 470 * 935 1415 * 470 * 1250 1415 * 470 * 1250 1415 * 470 * 1250
  Gaplamagyň ölçegleri mm 1215 * 470 * 935 1520 * 490 * 1400 1520 * 490 * 1400 1520 * 490 * 1400
  Elektrik gyzdyryjy kw 3 3 3 3
  Janköýer PC 1 2 2 2
  Erp energiýa reýtingi   35 ℃ A +++ / 55 ℃ A ++
  Ölçeg şertleri: Howany ýylatmak: Gury lampa: 7 ℃, Çyra lampasy: 6 ℃.Suw rozetkasy: 45 ℃.
  Howany sowatmak: Gury lampa: 35 ℃, Çyra lampasy: 24 ℃.Suw girelgesi: 12 ℃.
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň