sahypa_banner

önümleri

Geotermiki ýylylyk nasosyny suw bilen üpjün etmek üçin ýer çeşmesi ýylylyk nasosy

Gysga düşündiriş:

1. Iň ýokary gyzgyn suw tempi 50 gradusa çenli.
2. Poluň aşagyndaky ýyladyş, sowadyş, gyzgyn suw üpjünçiligi üçin ulanylyp bilner.
3. Greenaşyl, ekologiýa taýdan arassa we hapalanmaz.
4. efficiencyokary netijelilik we energiýa tygşytlamak, az energiýa sarp etmek.
5. Uzak möhletli ykdysadyýet.
6. Gök önümleri ösdürip ýetişdirmek, maldarçylyk, akym ekmek we ş.m.
7. efficientokary täsirli plastinka ýylylyk çalşyjy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

Model

BGB35-210 / P.

BGB35-275 / P.

Bahalandyrylan ýyladyş kuwwaty

KW

25.5

33

BTU

87000

112000

Sowuklama kuwwaty

KW

24.5

31.5

BTU

83000

107000

COP / EER

4.2 / 4.1

4.2 / 4.1

Atingyladyş güýji

KW

6.1

8

Sowadyjy güýç giriş

KW

6

7.7

Elektrik üpjünçiligi

V / Ph / Hz

380/3/50 ~ 60

Iň ýokary suw tempi

° C.

50

50

Ulanylýan daşky gurşaw temp

° C.

一 15 ~ 43

一 15 ~ 43

Suw akymynyň göwrümi

M3/H

4.3

5.5

Suw birikmeleri

Inç

1.5 ”

1.5 ”

suw basyşynyň peselmegi

Kpa

38

38

Kompressor

Pc

2

2

Konteýner ýüklemek

20/40 / 40HQ

20/46/46

20/46/46

Sorag-jogap

1. Suw ýylylyk nasosynyň güýji näçe?
Esasan açyk howanyň täsiri. Daşky temperatura pes bolanda, ýyladyş wagty has uzyn bolýar, güýç sarp edilýär we tersine.

2. grounderüsti çeşme ýylylyk nasosynyň turbalary näderejede çuň jaýlanýar?
Gömülen turbalary goýmak adatça 2 metr çuňlugy, dik gömülen turbalary bolsa 100 metr çuňlugy ýa-da ondanam köp talap edýär.Kafel meýdany barada aýdylanda bolsa, maslahat üçin gurnama inereneriňize ýüz tutuň, sebäbi her sebitiň geologiýasy dürli, parametrleri başga.

3. sourceer çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň netijeliligine başga näme täsir edip biler?
Her ýurduň toprak düzümi dürli-dürli, netijede dürli ýylylyk geçirijiligi bolýar.Mysal üçin, uly çägeli toprak has gowy ýylylyk geçirijiligine eýe bolar, şonuň üçin netijeliligi has ýokary bolar.

4. Satuwdan soňky syýasatyňyz näme?
2 ýylyň dowamynda zeper ýeten bölekleri çalyşmak üçin mugt ätiýaçlyk şaýlaryny hödürläp bileris.2 ýyllyk döwürde, bahasy bahasy bolan bölekleri hem hödürläp bileris.

详情 -04
详情 -05
详情 -06

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň