sahypa_banner

önümleri

Heatingyladyş we sowatmak üçin ýylylyk nasosyna suw

Gysga düşündiriş:

1. Suw çeşmesi ýylylyk nasosynyň ýyladyş, sowadyş we içerki gyzgyn suw funksiýasy.Bir suw çeşmesi ýylylyk nasosy köne gazany we iki sany kondisioner enjamyny çalşyp biler.
2. Gyzgyn suw bilen kondisioner funksiýasyny birleşdiriň.
3. Iň ýokary 70 gradus gyzgyn suw bilen üpjün ediň.
4. Iki suw akymyny goramak, datçigi goramak we ş.m. ýaly dürli gorag.
5. Dört görkeziji çyrasy (Işletmek, ýokary basyş ýalňyşlygy, pes basyş ýalňyşlygy, näsazlyk)
6. R134a sowadyjy.
7. Daşky gurşaw taýdan arassa R134a sowadyjy bilen suw çeşmesi ýylylyk nasosy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

Model

BWRS35-80

Sowadyjy

R410a

Bahalandyrylan ýyladyş kuwwaty

KW

41

BTU

139800

Sowuklama kuwwaty

KW

40

BTU

136400

COP / EER

4.4 / 6.4

Atingyladyş güýji

KW

9.4

Sowadyjy güýç giriş

KW

6.3

Elektrik üpjünçiligi

V / Ph / Hz

380/3/50 ~ 60

Iň ýokary suw tempi

° C.

50

Ulanylýan daşky gurşaw temp

° C.

8 ~ 43

Suw akymynyň göwrümi

M3/H

7

Suw birikmeleri

dýuým

1.5 ”

suw basyşynyň peselmegi

Kpa

50

Kompressor

Pc

2

Konteýner ýüklemek

20/40 / 40HQ

20/46/46

Sorag-jogap

1. Suw ýylylyk nasosynyň sarp edişine howa näçe?
Esasan açyk howanyň täsiri.Açyk howanyň temperaturasy pes bolanda, ýyladyş wagty has uzyn bolýar, güýç sarp edilýär we tersine.

2.Wertikal gömülen turba bilen ýer çeşmesi ýylylyk nasosynyň ýerüsti turbageçirijisiniň goýlan turbasynyň arasynda tapawut barmy?
Wertikal gömülen turbanyň ýer çeşmesiniň temperaturasy has durnukly we enjamyň netijeliligi has ýokary, ýöne gömülen turbanyň bahasy birneme ýokary bolar.Gömülen turbanyň ýerüsti çeşmesiniň temperaturasyna aňsatlyk bilen täsir edilýär, bu enjamyň netijeliliginiň peselmegine getirýär we açyk meýdanyň köp bölegini tutýar, ýöne gömülen turbanyň bahasy pes.

3. grounderüsti çeşme ýylylyk nasoslary topar dolandyryş ulgamyny ulanyp bilermi?
Bu mümkin.Heatylylyk nasosyny uzakdan dolandyrmak üçin ulgam zerur bir taslama bolsaňyz, anyk talaplaryňyzy ýa-da ýetmek isleýän täsiriňizi bize aýdyň.

详情 -04
详情 -05
详情 -06

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň