sahypa_banner

önümleri

DC inwertor ýylylyk nasosy 50kw geotermiki ýylylyk nasosy

Gysga düşündiriş:

1. Ösen inwertor tehnologiýasynyň kömegi bilen, inwertor däl ýylylyk nasosy bilen deňeşdirilende has tygşytly.
2. Poluň gyzdyrylmagy ýa-da fananyň sowadylmagy üçin has amatly temperatura sazlamasy.
3. Motorsyz pes ses.
4. grounder çeşmesini arassalaň, daşky gurşawy goraň.
5. Suw bilen ýylatmak, sowatmak, poly ýylatmak funksiýasyna degişlidir.
6. Gyzgyn suw üpjünçiligi iň ýokary 50 gradus.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3

Model

BGM3I-417

Bahalandyrylan ýyladyş kuwwaty *

kw

50

BTU / sag

170500

Bahalandyrylan ýyladyş kuwwaty **

KW

47

BTU / sag

160300

Sowuklama kuwwaty

KW

56

BTU / sag

191000

Atingyladyş güýji giriş *

KW

12.2

Atingyladyş güýji **

KW

15.2

Sowadyjy güýç giriş

KW

12.7

Işleýän tok (ýyladyş) *

A

18.7 * 3

Işleýän tok (ýyladyş) **

A

23.3 * 3

Işleýän tok (sowatmak)

A

19.5 * 3

Heatylylygy dikeltmek ýylylyk kuwwaty

KW

12.5

BTU / sag

42600

Elektrik üpjünçiligi

V / PH / HZ

380V / 3PH / 50-60HZ

COP *

4.1

COP **

3.1

EER

4.4

Kompressoryň mukdary

2

Suw birikmesi

dýuým

2

Suw akymynyň göwrümi

m3/h

8.6

Suw basyşy peselýär

kpa

50

Suw akymynyň göwrümi

m3/h

9.7

Suw basyşy peselýär

kpa

50

Sorag-jogap

1. sourceer çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň netijeliligine başga näme täsir edip biler?
Her ýurduň toprak düzümi dürli-dürli, netijede dürli ýylylyk geçirijiligi bolýar.Mysal üçin, uly çägeli toprak has gowy ýylylyk geçirijiligine eýe bolar, şonuň üçin netijeliligi has ýokary bolar.

2. heatylylyk nasos bölümlerini nirede ulanyp bolar?
Pumpylylyk nasos bölümleri giňden ulanylýar, şol sanda myhmanhanalar, mekdepler, hassahanalar, saunalar, gözellik salonlary, basseýnler, kir ýuwulýan otaglar we ş.m. üçin ýörite döredilen dürli görnüşli täjirçilik maşynlary;maşgalalar üçin ýörite döredilen öý maşynlarynyň dürli görnüşleri hem bar.Şol bir wagtyň özünde, ýylyň dowamynda ýyladyşy amala aşyryp bilýän mugt howany sowatmagy hem üpjün edip biler.

3. grounderüsti çeşme ýylylyk nasoslary topar dolandyryş ulgamyny ulanyp bilermi?
Bu mümkin.Heatylylyk nasosyny uzakdan dolandyrmak üçin ulgam zerur bir taslama bolsaňyz, anyk talaplaryňyzy ýa-da ýetmek isleýän täsiriňizi bize aýdyň.

3-1
详情 -05
详情 -06

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň